07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_01
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_02
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_03
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_05
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_07
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_08
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_5
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_7
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_6
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_8
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_7
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_9
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_8
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_10
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_9
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_11
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_10
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_12
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_11
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_13
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_12
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_14
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_13
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_15
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_14
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_16
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_15
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_17
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_16
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_18
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_17
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_19
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_18
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_20
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_19
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_21
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_20
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_22
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_21
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_23
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_22
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_24
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_23
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_25
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_24
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_26
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_25
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_27
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_26
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_28
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_27
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_29
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_28
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_30
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_29
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_31
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_30
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_32
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_31
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_33
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_32
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_34
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_33
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_35
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_34
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_36
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_35
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_37
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_36
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_38
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_37
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_39
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_38
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_40
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_39
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_41
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_40
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_42
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_41
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_43
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_42
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_44
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_43
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_45
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_44
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_46
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_45
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_47
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_46
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_48
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_47
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_49
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_48
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_50
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_49
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_51
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_50
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_52
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_51
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_53
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_52
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_54
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_53
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_55
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_54
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_56
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_55
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_57
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_56
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_58
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_57
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_59
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_58
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_60
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_59
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_61
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_60
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_62
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_61
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_63
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_62
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_64
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_63
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_65
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_64
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_66
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_65
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_67
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_66
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_68
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_67
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_69
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_68
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_70
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_69
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_71
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_70
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_72
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_71
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_73
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_72
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_74
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_63
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_26
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_01
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_02
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_03
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_05
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_07
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_08
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_5
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_7
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_6
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_8
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_7
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_9
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_8
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_10
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_9
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_11
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_10
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_12
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_11
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_13
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_12
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_14
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_13
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_15
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_14
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_16
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_15
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_17
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_16
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_18
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_17
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_19
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_18
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_20
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_19
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_21
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_20
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_22
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_21
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_23
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_22
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_24
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_23
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_25
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_24
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_26
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_25
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_27
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_26
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_28
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_27
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_29
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_28
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_30
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_29
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_31
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_30
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_32
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_31
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_33
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_32
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_34
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_33
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_35
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_34
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_36
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_35
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_37
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_36
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_38
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_37
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_39
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_38
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_40
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_39
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_41
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_40
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_42
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_41
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_43
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_42
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_44
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_43
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_45
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_44
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_46
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_45
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_47
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_46
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_48
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_47
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_49
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_48
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_50
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_49
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_51
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_50
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_52
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_51
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_53
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_52
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_54
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_53
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_55
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_54
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_56
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_55
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_57
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_56
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_58
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_57
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_59
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_58
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_60
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_59
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_61
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_60
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_62
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_61
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_63
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_62
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_64
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_63
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_65
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_64
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_66
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_65
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_67
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_66
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_68
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_67
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_69
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_68
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_70
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_69
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_71
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_70
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_72
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_71
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_73
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_72
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_06_74
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_63
07WWKLBO28_Wunderkey_Leder_Bordeaux_04_26

Wunderkey Leather Bordeaux

Omschrijving

Wunderkey Leather transformeert elke sleutelbos tot een elegante Accessoire. Met één draai klap je de juiste sleutel uit. Geen gerinkel van sleutels meer en geen gescheurde zakken. We gebruiken dagelijks onze sleutels gemiddeld 6 keer. Dit komt neer op 157.626 keer in ons leven. We besteden dus 228 uur om de juiste sleutel te vinden. Daarom is het tijd voor Wunderkey.
De Wunderkey Leather wordt vervaardigd uit soepel rundleder. Afgewerkt met roestvrijstalen schroeven van de beste kwaliteit en 100% Made in Germay.

• Elegant, Functioneel, Veelzijdig, Uitbreidbaar, Geluidloos & Compact
• Plaats voor 2 – 8 sleutels
• Materiaal soepel rundleder
• Randen doorgestikt
• Binnen enkele seconden aan te passen, 1 cent is voldoende om te openen
• Maximale lengte sleutel 80mm
• Minimaal 4 mm ø opening voor sleutelring
• Vervaardigd in Duitsland
• afmeting 9.1 x 1.7 cm hoogte hangt af van het aantal sleutels

• Leverbaar in verschillende kleuren
• Los verkrijgbaar Wunderkey Add-Ons pakket – voor 4 extra sleutels/ring voor auto sleutel/ flesopener/Loper voor winkelwagenmuntje

Geen compromissen, dit was het motto bij de ontwikkeling van de Wunderkey. Wij vinden dat dit moet gelden bij elk product dat we dagelijks in onze handen hebben. Het moet perfect zijn, tot in het laatste detail.

In verpakking:
Wunderkey sleutelhanger Leather
10 ringen voor tussen de sleutels en/of opvulling
2 busjes als je 5-8 sleutels wilt toevoegen
1 cent voor het losschroeven van de Wunderkey

Specificaties

Code 07WWKLBO28
EAN 4260620810601
Intrastat/Statistiek code 76169990
Adviesprijs incl. BTW € 49,95
Verpakkingseenheid 1
Hoogte 10 cm
Breedte 7 cm
Lengte 2 cm
Kleur Marone
Materiaal Leder
Gewicht 14,00 gr
Land van herkomst Germany